Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy » CHKO Štiavnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy

Miesto v Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy

V Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 1 z 17

Na Šobove, Fialkové údolie, Píla, Hadová, Nový Štefultov, Kaňov vŕšok, Vindišlajtňa, Golfusov majer, Štefultov, Šľamiarka, Jama Leopold, Baňa Mária, Jalšová, V Dolnom Kúte, Zelené, Banska Hodrusa, Štálik, Hluošková Dolina, Unverzagtova štôlňa, Dolné Jabloňovce, Pivovarská dolina, Majerčák, Kameň, Pozmanov Dvor, Artovské, Windwies, Jama Lill, Raková, Valovská, U Andrezalov, Gruntal, Končatý vrch, Mihálik, Tokárovci, Okrut, Bálik, Nad Libavou, Dedisky, Mäsiarik, Kráľovce, Vysoký breh, Promenády, Srbky, Moderštolňa-Domky, Horná dolina, Chajboš, Záhumnie, Kremnička, Horné selá, Kaplanské, Pumpergal, Meltava, Rebrinie, Záhumnie, Záhumnie, Solisko, Búchanka, Bystré, Plešky, Za kostolom

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 2 z 17

Vindišlajtna, Na Štrát, Breziny, Cigánsky rad, Mundloch, Podsiakov, Záhorčie, Selo, Pivá dolina, háj.Podlaz, Pri Kríži, Dvor u Topoľa, Fanťovská, Kamenec, Nový Dvor, Deberča, Brevecie, Čistá voda, Štampoch, Zálipie, Kamenné, Lišková, Záhumnie, Rubáčka, Rakytinka, Ilijská, Čekančok, Za Holíkom, Chyžište, Čierne blato, Do Strúh, Silný vrch, Pod Cerja, Za vŕškom, Dielec, Za Rašským vrchom, Galovce, Pustatina Tepličky, Úvršie, Na Stráni, Na Močidlách, Za hájom, Salad vrch, Vŕšok, Záhradníčky, Samovklin, Na vŕšku, Horné Rozdelie, Panská hora, Mariaška, Dolné Rázdelie, Suché lúky, Pavlova dolina, Chovaň, Hať Stráňa, Kamenec, Široké chrastie, Krnišovský Mlyn, Krnišov, Pod Silným vrchom

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 3 z 17

Rašský vrch, Mariačka, Pod pivničkami, Na brehoch, Jalšava, Hájik, Švecova dolinka, Prieložok, Železiarské tále, Pustatina Samovklin, Dlhé, Pri lavičke, Pustý hrad, Jankovská dolina, Priesilská dolina, Rybáre, Hliny, Diely, U chotára, Sedelca, Muráň, Pod hradom, Ostrý vrch, Záhumnie, Hrochoť, Dolné záhumnie, Licno, Roveň, Hlaváčova dolina, Kvasovka, Háj a Bralo, Povraznik, Kremenec, Tomanov rígeľ, Studená voda, Majer, Pod horou, T.B., Cigánsky Rad, Pod hájom, Nad majerom, Mojžišov, Chválenô, Kamenná dolina, Dedová lúka, Lintich, Ploština, Hlaváčov rígeľ, Humenajka, Rakytská dolina, Ostrý vrch, Nad hájom, Ciborovo, Novákovské lúky, Osičinská dolina, Cerja, Drahé, Horný les, Dolný les, Lipinka

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 4 z 17

Cibrovo, Breziny, Na vrch, Mestský kopec, Handrlová, Rybárska úboč, Dúbravy, Jahodné, Zuckmantel, Zemianske, Rovné, Kremenisko, Druhá strana, Lom Šobov, Brezinky, Mestská lúka, Vaňov sad, Pod vysoký breh, Kajchýbeľ, Dolinky, Pod Sitnom, Vlčie kúty, Závrch, Tereň, Priesilská lúka, Kozia stráň, Luftovo, Nad stráňou, Dubovský rígeľ, Staré vinice, Bukový háj, Chválenská dolina, Banky, Dolný les, Novákovo, Peciny, Lavrincova dolinka, Nad liešnou, Pod veľkým vrchom, Tepličky, Ležisko, Pirť, Nad lúkami, Malé rovné, Krivé, Lőgre, Richňava, Veľké rovné, Kapustniská, Župcovo, Bakomi hora, Pod humná, Prostredné hony, Chotárska lúka, Dekýš, Rychňava, Čerešňová dolina, Pod žľaby, Križná, Pri čapáši

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 5 z 17

Pinkov vrch, Rosniarky, Kýzová, Velky, Veterník, Kováčova dolina, Pánska za Hronom, Pod orlím, Bienska lúka, Benedikovské lúky, Noviny, Dudačka, Válovná pažiť, Chyžišťe, Nad Žaludným, Úhrady, Konča lúčiek, Strmé sady, Pred hájom, Caniare, Drienov, Pastierska, Cerovina, Ďuran, Vŕšok, Niže prieloha, Žaludné, Pod Chlmom, Dielce, Nehutín, Andrloch, Driemov kút, Veľké zeme, Medzi vŕškami, Žrebíky, Dubovský les, Rákytia, Pod Brezovým vrchom, Studenec, Nad bralom, Veľký Orol, Breziny, Havran, Strmé tále, Nove lúky, Harmanec, Brodné lúky, Jaseničky, Za kostolom, Pod Dielcom, Pred Jastrabou, Banský vrch, Kosenice, Gumanina, Húšťavy, Dolné prielohy, Od Harmanca, Nad Studencom, Okrúhla, Háj

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 6 z 17

Oplakanec, Medveďová, Rígeľ, V potokoch, Pliešok, Tále, Liešna, Tŕstie, Na vrchoch, Nad sadom, Pod Veterníkom, Hračiarka, Stará hora, Dielec, Nad Uhrinovým potokom, Pri Chodníku, Veľké zeme, Šipická stráň, Hrubá hora, Do vápna, Havranková, Navorištia, U tŕnika, Nad brezinkou, Repisko, Makovište, Makovište - Turbína, Nad Brezinami, Čipčí vrch, Paulovský jarok, Vŕšky, Demianky, Teplá, Plangát, Baňa, Zdola železného mosta, Malý Orol, Hrachovište, Banište, Zdola šachty, Ploštát, Šachta Michal, Pod Lipovým vrchom, Gašparovské, Korienky, Kojatín, Kojatín, Stožiská, Predné Vrankovo, Vysoké boky, Gálikov bán, Kohútovo, Vyše Kohútova, Laukovo, Jama Zipser, Husín, Brennerský rybník, Čavnička, Pirte, Laz

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 7 z 17

Šichty, Havránkovo, Tále, Pod Andrlochom, Morovianka, Horné prielohy, Rybníky, Bukovina, Dlhé zeme, Kompisky, Roľniská, Dolné Tále, Jamina, Drienové lúky, Bánik nad mlynom, Šponárovská, Balážka, Repisko, Prašivá, Dolné lúky, Horné lúky, Smrtná dolina, Gánky, Pod Sopúšikom, Bukovina, Dolná Kostolná, Krajčovská, Hodrušské rybníky, Predolia, Makoviste, Pálenica, Pred Krčovaninou, Breziny, Mladý Háj, Jama, Hlinište, Patočiny, Pod Lipovcom, Hliny, Stáliky, Špičák, Valachov, Horné Opatovce, Bazík, Strach, Kostolná, Trajbolec, Horná štôlňa Bauch, Záluhe, Prachovňa, Ďurjan, Medziorlie, Hrnčiarovská, Dielničky, Hodruška, Nad mlyn, Malý Kerling, Pod Vysokým bokom, Pred Nemeckou dolinou, Kohútov majer

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 8 z 17

Žliabok, Dolná štôlňa Bauch, Baňa Zlatý Štôl, Záhumnie, Vrba, Rakovčík, Za lúkami, Závoz, Salaš, Danko, Havraní Kameň, Háj, Majeriská, Voliarska, Medené, Dlhá zem, Vlčia hora, Trenč, Ihrište, Horná Kostolná, Mravište, Chudý vrch, Vtáčnik, Vtáčnik, Zverinec, Medvedia jama, Jedľovina, Za hájom, Týftol, Brnžálka, Šinglová, Zadný háj, Pod železnicou, Frankov kopec, Veľký les, Bakerlová, Pri kríži, Pod skalou, Račno, Hora, Beňov vrch, Principlac, Halča, Predný háj, Varta, Pri doline, Prievoz, Bralo, Horné lazy, Dolné Bohrovce, Dolné lazy, Horné Jabloňovce, Gupňa, Jamrišková, Ostrý vrch, Brsadiny, Lipovec, Tenatište, Dolné Lúky, Trnavá dolinka

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 9 z 17

Gerangíš, Nad Kaňovci, Vystavené, Hrbáň, Pastierska lúka, Bukovina, Pliešky, Doliny, Červená skala, Nad vinicami, Kolovratno, Doliny, Lazy, Brezie, Grófova, Vlčia studňa, Rafajky, Čriepeš les, Mlynský jarok, Úhrbja, Chrapová, Veselá, Kalinov, Sklenárová, Pri košiari, Do záhrad, Bukovec, Valavská, Horné Bohrovce, Veľké prielohy, Hôlová lúka, Segiňov, Tmavá dolinka, Nad stráňou, Laurincová, Beniadov, Pred Klastavou, Liščí kameň, Mýtny vrch, Močiar, Valhiš, Vinská, Kosatina, Tipčina, Pliešky, Hrdá stráň, Brezina, Panská hora, Spodné tenatište, Koreňová, Paprdová, Hrb, Termanov, Do doliny, Pivnica, Chlieviská, Salašiská, Lipovec, Ploština, Pod Kramiarom

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 10 z 17

Bukovinka, Hrobľa, Kástorno, Bukáňová, Filiarova, Ravne, Váňovo, Na viničkách, Dolné Bystré, Prašivá, Hanzelka, Cerovina i Farkaš, Nemecká dolina, Horné lúky, Drieňová, Za Kamenným hrbkom, Suchá, Na linaj, Pustovník, Dĺžiny, Záhumnie, Požiare, Suché sádky, Krátka dolinka, Dva Kríže, Široká, Pod Široké, Šibeničný vrch, Diely, Do Lepňov, Havrania skala, Za mostom, Pod bukovinkou, Holz, Ovajky, Lipová, Na vtáčnik, Pod Skalkou, Pod močiarom, Gehrod, Za humná, Kopánky, Lom, Hriezlová, Konerová, Utripysk, Strieborná, Čerešňová, Vrchné tenatište, Sanaské lúky, Tri kamene, Viničný vrch, Pod Hrbom, Vladárovo, Ďurianová, Jančička, Mačidlá, Hríčel, Pod Gehrod, Pod Kalváriou

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 11 z 17

Ceriny, Háj, Kolovratné, Prôsne, Rajšúch, Horné lúky, Dodatky, Lujbet, Pod Štokovou horou, Hôrka, Mladá hora, Horné tále, Konopiská, Panské lúky, Kalútovo, Ľanovka, Pod stráňou, Kamenný hrbok, Dolné Lúky, Na vrchu, Pred Segiňov, Na jame, Nad priekopou, Krčovanina, Pod Luhom, Horné táliky, Na ložkách, Veľká chrasť, Sedlo, Za Štokovou horou, Krejdy, Mestké, Kratiny horné, Stankov rígeľ, Schoellerov lovecký vrch, Drieňová, Modlare, Vtáčnik, Zadná chrasť, Horná Čerešňová, Vrchné, Za Horným mlynom, Stará hora, Pliešky, Horný háj, Kantove sádky s konopiskami, Kratiny dolné, Za uhelnicu, Veinperg, Stráň, Jelenka, Horné Bystré, Na Kopaničkách, Za sádok, Reichard, Rozdelie, Žliabok, Župane, Vtáčnik, Vtáčnik

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 12 z 17

Urbanov jarok, Zvonkrén, Lúžok, Farkaš, Širočiny, Kelegrund, Zdola dediny, Čengery, Hrabová, Bukovec, Burdovka, Buzálkový vrch, Štok, Žlebský vrch, Rybník, Krompach, Črepy, Prostredný vrch Homola, Hole, Pod lipou, Humništia, Mladý háj, Štumple, Brezinky, Štoková hora, Hôrka, Hviezda, Za zemami, Za zeme, Stráňa, Kopanice dolné, Stráň, Chotárna, Dolina, Na vrhaj, Haškovo, Široká chrasť, Pod Bukovinou, Vrchný ptáčnik, Včelín, Za Janíkove zeme, Hýbel, Ďarfet, Biela Hlina, Oborka, Kapelna, Niže chrasti, Hlina, Pod Zadnou horou, Krajčov vŕšok, Rovienky, Na uhelnicu, Hrádok, Havran, Spodný ptáčnik, Jelšava, Dolné Čierne blato, Čriepešský les, Vandeliška, Vankova lúka

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 13 z 17

Šarajka, Jančove bane, Štádlov, Feriancov vrch, Kopanice, Do tálov, Horné Čierne blato, Záhrbčie, Dolinka, U Topoľa, K novému krížu, Háj, Šajba, Veľké lúky, Pod Tlstým vrchom, Singliviz, Pod Krnišovskou cestou, Závoz, U Kameňa, Záhumnia, Mestská jama, Čavnička, Na chodníku, Bojov vŕšok, Rôštatie, Pred dierou, U Sľúvča, Široká pažiť, Polia, Močiare, Šinglivíz, Čaprštán, Prachárová, Breziny, U stráni vršok, Draubis, Zadnŕ vrch, Brezov vrch, Rovienky, Farkaška, Kopanice horné, Heď Stráňa, Lány, Za kostolom, Močiare, Bahnovky, Veľký Salad Vrch, Za hrbom, Nad Zlatníkom, Noviny, Za háj, Od Teplíc, Roháčov, Široké prielohy, Na močiari, Bratova, Gágorské lúky, Buvanec, Háj, Medzi cestami

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 14 z 17

Niže Salad Vrchu, Dúbrava, Studenec, Zlatno, Haškovo, Pri Veperci, Tomperg, Na viničke, Obecná hora, Pod Sokolkou, Medzi ľochmi, Rigiarov a Čertova záhrada, Pod Sokolom, Muškovské, Paseka, Dedinský žliabok, Pod Sokolom, Dolina, Dudkov, Pod Berantovou, Suchá Voznica, Chmeľovská, Pukliar, Klenová, Žlebová, Država, Žliabok, Pod Vtáčnikom, Cudeničky, Rudné bane, Chudá, Teplá stráň, Za dielom, Lúčky, Lazy, Odranov vŕšok, Široké zeme, Pod Javorom, Predné rázsochy, Rokovice, Dolná záhrada, Pred háj, Opatovský holý vrch, Lúčky, Varta-Dedinská, Na zahradiská, Chrastava, Trebenice, Štuk, Harmanka, Červené, Záhrady, Hampoch, Železná baňa, Lazy, Mástrovská, Rusková, Veľká roveň, Chlm, Jaseňová

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 15 z 17

Záhumnie, Rusková, Hrudková, Stará jama, Jakubovo uhlište, Jaseňový vrch, Dlhá, Kňažná roveň, Slavkov, Dubov dieľ, Vysoká, Malá bukovinka, Malá bukovinka, Nad Hájom, Rakytov močiar, Brešov vrch, Vtáčnik, Breziny, Predné Rázsochy, Stupy, Močiar, Rovienky, Žobráčka, Vajrab, Čierdžavy, Volovo blato, Šteflíkova dolina, Balov grúň, Varta, Bariny, Vanišova lúka, Dvor, Malý Gubáň, Kopaničky, Čierna studňa, Kiebes, Šafranice, Teplá voda, Paseky, Osičiny, Bukovina, Tlstý Vrch, Záhoria, Noviny, Horná lúčka a Šikovka, Gregorov vrch, Malé drahy, Bobište, Horná záhrada, Lopatina, Rigeľ, Rychňava, U Jablonca, Údol, Janíkove zeme, Grafová, Hampoch, Malíčký Rakovček, hradská Banská Štiavnica-Šahy, Hampoch

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 16 z 17

Medzi cestami, Pod Nemcovinou, Ujmanovo, Sokolka, Mlýnovo, Michelka, Pri krížnych cestách, Laz, kameňolom, Lacková a Maďarová, Medzi jarkami, Východne Chobiena, Žihlavie, Urbárska hora, Kamenná stráň, Nad Krnišovskou cestou, Hradská, Pod dubovým dieľom, Dolné lúky, Kostelné prielohy, Duchoňová, Kľúčny potôčik, Kostolná cesta, U kráľovej lipy, Bokhaus, Višničky, Vrabcov vŕšok, Muškovský vrch, Urbárska hora, Diely, Baništie, Kerakťov, Pod Bukovinkou, Cabajov jarok, Na lúkach, Pirte, Strieborné, Mláky, Brezina, Popelno, Rycharty, Repisko, Krížny buk, Pod Záhumnie, Na štepnici, Grunty, Učiteľská, Ambróziho lúka, Krivínska skala, Chobien, Chotáre pri Kráľovskom, Kotliny, Živice, Lazy, Háj, Starý háj, Dubov diel, Zadná Pastierska, Piesok, Vtáčnik

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 17 z 17

Búdy, Turatina, Pri Jablonci, Starý háj, Do Ila, Doliny, Kamenná, Breziny, Hôrka Siakov, Zanovina, Pod zeme, Plešky, Viničky, Zákľuka, Repisko, Na dolinkách, Hrb, Pánska hora, Papajov vrch, Hrby, Predná Pastierska, Frčkov sad, Črep les, Chriplava, Na uhlišti, Na stajníku, Širiny, Lajtňa, Na polane, Na Úvrati, Kalná, Prieložok, Osek, Vydričná dolina, Odtoky, Rovné, Varta, Bukovinka, Štefanov vŕšok, Medzi Rázsochami

miesto inde

CHKO Štiavnické vrchy (1195x), Sitno (5x), Szaboóva skala (2x), Kamenný jarok (2x), Putikov vršok (1x), Holy vrch (1x)
miesto v CHKO Štiavnické vrchy
miesto v Sitno
miesto v Szaboóva skala

Podobné, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:

2261x turistika, 1339x miesto, 407x strom, 215x orientačný bod, 95x poľovnícky posed, 91x turistické informácie, 34x chranený strom, 21x prístrešok, altánok, 16x atrakcia, 12x studňa, 8x orientačná mapa, 7x miesto na piknik, 6x komín, 5x štôlňa, 3x ohnisko, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://chranena-krajinna-oblast-stiavnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.