Cesta: OMA » Národné parky a chránené oblasti » Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy » CHKO Štiavnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy

Miesto v Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy

V Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 1 z 17

Fialkové údolie, Na Šobove, Píla, Hadová, Nový Štefultov, Kaňov vŕšok, Štefultov, Golfusov majer, Vindišlajtňa, Šľamiarka, Baňa Mária, Nad Libavou, V Dolnom Kúte, Jama Leopold, Jalšová, Srbky, Artovské, Štálik, Pivovarská dolina, Zelené, Majerčák, Windwies, Jama Lill, Unverzagtova štôlňa, Pozmanov Dvor, Banska Hodrusa, Valovská, Kameň, Hluošková Dolina, Raková, Gruntal, U Andrezalov, Bálik, Končatý vrch, Mäsiarik, Mihálik, Okrut, Dolné Jabloňovce, Dedisky, Tokárovci, Vysoký breh, Horná dolina, Promenády, Kráľovce, Moderštolňa-Domky, Horné selá, Chajboš, Záhumnie, Kremnička, Kaplanské, Solisko, Pumpergal, Záhumnie, Meltava, Záhumnie, Rebrinie, Búchanka, Bystré, Plešky, Za kostolom

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 2 z 17

háj.Podlaz, Na Štrát, Podsiakov, Cigánsky rad, Mundloch, Záhorčie, Breziny, Vindišlajtna, Pri Kríži, Selo, Nový Dvor, Pivá dolina, Dvor u Topoľa, Kamenec, Fanťovská, Čistá voda, Brevecie, Deberča, Rakytinka, Lišková, Kamenné, Záhumnie, Štampoch, Rubáčka, Zálipie, Za Holíkom, Chyžište, Ilijská, Čekančok, Predné rázsochy, Čierne blato, Do Strúh, Ostrý vrch, Nad majerom, T.B., Sedelca, Studená voda, Kremenec, Jankovská dolina, Rybáre, Rybárska úboč, Novákovské lúky, Hlaváčova dolina, Pod hradom, Dolný les, Pod vysoký breh, Jahodné, Zemianske, Nad hájom, Priesilská lúka, Osičinská dolina, Hlaváčov rígeľ, Pustý hrad, Horný les, Ciborovo, Chválenô, Dolné záhumnie, Priesilská dolina, Cibrovo, Tomanov rígeľ

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 3 z 17

Pod hájom, Pod horou, Rakytská dolina, Vlčie kúty, Chválenská dolina, Rovné, Široké chrastie, Harmanec, Handrlová, Švecova dolinka, Nad liešnou, Pod pivničkami, Niže prieloha, Strmé sady, Zuckmantel, Šipická stráň, Železiarské tále, Brodné lúky, Prieložok, Hrubá hora, Lintich, Veľký Orol, Cerovina, Medzi vŕškami, Krnišovský Mlyn, Povraznik, Kozia stráň, Silný vrch, Salad vrch, Kremenisko, Rígeľ, Na brehoch, Pod Sitnom, Na vŕšku, Drienov, Za hájom, Na vrchoch, Na Stráni, Samovklin, Benedikovské lúky, Lom Šobov, Noviny, Chyžišťe, Válovná pažiť, Prostredné hony, Novákovo, Dubovský rígeľ, Mojžišov, Luftovo, Záhumnie, Stará hora, Nad bralom, Bienska lúka, Pri lavičke, Dlhé, Nad Žaludným, Pod žľaby, Pod orlím, Dielce, Havran

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 4 z 17

Dolinky, Žaludné, Nehutín, Nad Studencom, Mariačka, Kamenná dolina, Jalšava, Dudačka, Na Močidlách, Panská hora, Chotárska lúka, Dolný les, Tereň, Krnišov, Humenajka, Pod Silným vrchom, Pustatina Tepličky, Od Harmanca, Vŕšok, Nad stráňou, Oplakanec, Chovaň, Hať Stráňa, Mestská lúka, Suché lúky, Pri Chodníku, Mariaška, Horné Rozdelie, Ďuran, Muráň, Nad lúkami, Kvasovka, Pod humná, Dielec, Úvršie, Drahé, Kamenec, Strmé tále, Háj, Brezinky, Za kostolom, Záhradníčky, Za Rašským vrchom, Majer, Veľké rovné, Pavlova dolina, Dolné prielohy, Dolné Rázdelie, Rákytia, Pri čapáši, Vŕšok, Pod Cerja, Galovce, Hájik, Nove lúky, Dúbravy, Kajchýbeľ, Za vŕškom, Konča lúčiek, Malé rovné

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 5 z 17

Mestský kopec, Župcovo, Kapustniská, V potokoch, Pustatina Samovklin, Driemov kút, Studenec, Rašský vrch, Kosenice, Nad sadom, Nad Uhrinovým potokom, Diely, Bukový háj, Pánska za Hronom, Husín, Pirť, Dedová lúka, Hliny, Pliešok, Na vrch, Jama, Žrebíky, Križná, Breziny, Veterník, Mladý Háj, Breziny, Lipinka, Pred Jastrabou, Banky, Dekýš, Tále, Dielec, Peciny, Dubovský les, Roľniská, Bukovina, Rosniarky, Hliny, Roveň, Veľké zeme, Paulovský jarok, Andrloch, Čipčí vrch, Pod Veterníkom, Kováčova dolina, Vaňov sad, Ostrý vrch, Húšťavy, Pinkov vrch, Pastierska, Dlhé zeme, Stožiská, Ploštát, Pod Lipovým vrchom, Druhá strana, Tále, Nad Brezinami, Nad brezinkou, Drienové lúky

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 6 z 17

Ploština, Breziny, Ležisko, Demianky, Pod Dielcom, Okrúhla, Bakomi hora, Čerešňová dolina, Lőgre, Korienky, Kýzová, Medziorlie, Pod Brezovým vrchom, Háj a Bralo, Vŕšky, Dielničky, Závrch, Liešna, Banský vrch, U chotára, Caniare, Rychňava, Hrochoť, Licno, Cerja, Balážka, Kompisky, Úhrady, Tŕstie, Ďurjan, Strach, Malý Orol, Pálenica, Patočiny, Pred hájom, Jaseničky, Medveďová, Horné prielohy, Richňava, Cigánsky Rad, Bukovina, Žliabok, Krivé, Staré vinice, Pred Nemeckou dolinou, Rakovčík, Tepličky, Pod Sopúšikom, Teplá, Záhumnie, Rybníky, Veľké zeme, Lavrincova dolinka, Šichty, Horné lúky, Repisko, Pod veľkým vrchom, Za lúkami, Horné Opatovce, Čavnička

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 7 z 17

Gumanina, Dolné Tále, Velky, Pod Lipovcom, Pod Andrlochom, Hračiarka, U tŕnika, Stáliky, Záluhe, Pred Krčovaninou, Vysoké boky, Zdola šachty, Morovianka, Závoz, Brennerský rybník, Do vápna, Havránkovo, Jama Zipser, Dolné lúky, Pod Vysokým bokom, Krajčovská, Trajbolec, Predolia, Navorištia, Valachov, Kojatín, Smrtná dolina, Makoviste, Laukovo, Vyše Kohútova, Baňa, Gašparovské, Salaš, Plangát, Hrnčiarovská, Bánik nad mlynom, Banište, Nad mlyn, Pirte, Vrba, Horná štôlňa Bauch, Kohútovo, Gálikov bán, Makovište, Voliarska, Hodruška, Malý Kerling, Repisko, Šachta Michal, Laz, Kohútov majer, Hodrušské rybníky, Kostolná, Gánky, Špičák, Dolná Kostolná, Zdola železného mosta, Hrachovište, Pod Chlmom, Makovište - Turbína

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 8 z 17

Havranková, Bazík, Prachovňa, Pri kríži, Kojatín, Predné Vrankovo, Hlinište, Šponárovská, Prašivá, Jamina, Vlčia hora, Havraní Kameň, Ihrište, Medené, Chudý vrch, Vtáčnik, Baňa Zlatý Štôl, Mravište, Danko, Dolná štôlňa Bauch, Háj, Majeriská, Zverinec, Trenč, Dlhá zem, Horná Kostolná, Vtáčnik, Jedľovina, Račno, Šinglová, Hora, Pod železnicou, Bakerlová, Veľký les, Za hájom, Frankov kopec, Beňov vrch, Týftol, Pod skalou, Brnžálka, Zadný háj, Medvedia jama, Na viničkách, Bukovina, Bralo, Krejdy, Jamrišková, Cerovina i Farkaš, Pod Štokovou horou, Brsadiny, Dolné lazy, Bukáňová, Kosatina, Varta, Ostrý vrch, Lujbet, Valhiš, Holz, Hríčel, Hrdá stráň

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 9 z 17

Kolovratno, Brezina, Horné lúky, Dolné Lúky, Ploština, Pliešky, Tipčina, Úhrbja, Dolné Lúky, Močiar, Pri košiari, Doliny, Mlynský jarok, Dolné Bohrovce, Váňovo, Vinská, Predný háj, Bukovec, Horné lazy, Liščí kameň, Pri doline, Kalinov, Chlieviská, Na jame, Laurincová, Nad vinicami, Principlac, Lipovec, Veľké prielohy, Viničný vrch, Hôrka, Rafajky, Tenatište, Hrbáň, Horné Bohrovce, Spodné tenatište, Suché sádky, Horné táliky, Halča, Čriepeš les, Doliny, Do doliny, Sedlo, Horné Jabloňovce, Hrobľa, Hrb, Panská hora, Do záhrad, Nad stráňou, Mladá hora, Za Štokovou horou, Paprdová, Valavská, Strieborná, Za humná, Vladárovo, Krátka dolinka, Kástorno, Do Lepňov, Široká

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 10 z 17

Segiňov, Pod Hrbom, Zvonkrén, Prostredný vrch Homola, Štoková hora, Krčovanina, Tmavá dolinka, Pustovník, Tri kamene, Vystavené, Prôsne, Na linaj, Mýtny vrch, Štumple, Za Kamenným hrbkom, Za mostom, Sanaské lúky, Gupňa, Gehrod, Filiarova, Pod stráňou, Panské lúky, Pred Klastavou, Stará hora, Termanov, Na vtáčnik, Lazy, Štok, Pod Luhom, Pivnica, Salašiská, Pod Široké, Nemecká dolina, Kamenný hrbok, Ľanovka, Čerešňová, Nad priekopou, Pastierska lúka, Pliešky, Lúžok, Ceriny, Farkaš, Pod Gehrod, Brezie, Pod bukovinkou, Dolné Bystré, Bukovinka, Červená skala, Lipovec, Veľká chrasť, Ovajky, Trnavá dolinka, Kalútovo, Urbanov jarok, Prašivá, Pod Kramiarom, Konerová, Kantove sádky s konopiskami, Hôlová lúka, Dodatky

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 11 z 17

Za Horným mlynom, Jančička, Beniadov, Pod Kalváriou, Vlčia studňa, Koreňová, Zadná chrasť, Na ložkách, Horné tále, Grófova, Ravne, Hriezlová, Ďurianová, Prievoz, Gerangíš, Chrapová, Sklenárová, Župane, Na vrchu, Veselá, Nad Kaňovci, Konopiská, Drieňová, Pod močiarom, Vrchné tenatište, Brezinky, Hanzelka, Suchá, Havrania skala, Kelegrund, Dva Kríže, Za hrbom, Na Kopaničkách, Veinperg, Burdovka, Bukovec, Hýbel, Humništia, Kopanice dolné, Vrchné, Hrabová, Rajšúch, Brezov vrch, Schoellerov lovecký vrch, Drieňová, Pliešky, Mestké, Pod Skalkou, Požiare, Modlare, Črepy, Kolovratné, Horné lúky, Stráň, Záhumnie, Háj, Mladý háj, Rozdelie, Pod lipou, Jelenka

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 12 z 17

Hole, Závoz, Mačidlá, Horné Bystré, Kopanice horné, Roháčov, Kratiny horné, Buzálkový vrch, Reichard, Kopánky, Horná Čerešňová, Za uhelnicu, Lipová, Utripysk, Diely, Krompach, Za sádok, Vtáčnik, Hôrka, Do tálov, Horný háj, Zdola dediny, Pred Segiňov, Kratiny dolné, Rybník, Nad Zlatníkom, Vtáčnik, Stankov rígeľ, Žlebský vrch, Dĺžiny, Lom, Chotárna, Žliabok, Širočiny, Čengery, Šibeničný vrch, Vtáčnik, Strieborné, Prieložok, Mástrovská, Biela Hlina, Haškovo, Heď Stráňa, Odtoky, Pod Sokolkou, Krížny buk, Polia, Pod Nemcovinou, Šafranice, Bobište, U Sľúvča, Čriepešský les, Veľké lúky, Šarajka, Na dolinkách, Rudné bane, Breziny, Stráňa, Farkaška, Malé drahy

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 13 z 17

Oborka, Država, Široká chrasť, Medzi cestami, Lacková a Maďarová, Brezina, Široké prielohy, Rôštatie, Chrastava, Breziny, Široká pažiť, Sokolka, Hrádok, Slavkov, Pod Sokolom, Feriancov vrch, Spodný ptáčnik, Pred dierou, Gregorov vrch, Záhrbčie, Studenec, Medzi jarkami, Stráň, Hôrka Siakov, Jelšava, Ujmanovo, Lajtňa, Singliviz, Pod Tlstým vrchom, Pod Bukovinou, Dolné Čierne blato, Záhumnia, Východne Chobiena, Chriplava, Na stajníku, Jančove bane, Za kostolom, Za háj, Včelín, Vankova lúka, Kľúčny potôčik, Na vrhaj, U Topoľa, kameňolom, Pod Vtáčnikom, Hampoch, Chmeľovská, Pod Berantovou, Haškovo, Mestská jama, Kiebes, Do Ila, Kapelna, Na uhelnicu, Medzi Rázsochami, Pod Krnišovskou cestou, Dubov diel, Horné Čierne blato, Šajba, Trebenice

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 14 z 17

Medzi ľochmi, Žobráčka, Vajrab, Močiare, Šinglivíz, Krajčov vŕšok, Pod Buvancom, Za zemami, Vanišova lúka, Štuk, Varta, Rokovice, Stará jama, Štádlov, Teplá voda, Pri krížnych cestách, Rovienky, Vandeliška, Chobien, Teplá stráň, Paseky, Breziny, Rusková, Na uhlišti, Draubis, Hampoch, Dolina, Chudá, Hviezda, Pod Javorom, Kopanice, Medzi cestami, Bojov vŕšok, Rusková, Muškovský vrch, Vrabcov vŕšok, Prachárová, Háj, Cabajov jarok, Od Teplíc, Odranov vŕšok, Lány, Pod Zadnou horou, Hlina, Stupy, Grunty, Varta, Močiare, Na viničke, Pod Sokolom, Turatina, Háj, Bratova, Buvanec, Pri Jablonci, U stráni vršok, Čaprštán, Za zeme, Noviny, Mláky

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 15 z 17

Plešky, Viničky, U Kameňa, Piesok, K novému krížu, Hrb, Dolina, Vrchný ptáčnik, Malý Gubáň, U kráľovej lipy, Kamenná, Dolinka, Rovienky, Havran, Niže chrasti, Za Janíkove zeme, Bahnovky, Železná baňa, Volovo blato, Ďarfet, Na chodníku, Pod Bukovinkou, Vtáčnik, Muškovské, Dolné lúky, Veľký Salad Vrch, Gágorské lúky, Záhrady, Čavnička, Predné Rázsochy, Lazy, Michelka, Hampoch, U Jablonca, Pri Veperci, Zadnŕ vrch, Pukliar, Na močiari, Ambróziho lúka, Frčkov sad, Kamenná stráň, Do Sokola, hradská Banská Štiavnica-Šahy, Nad Krnišovskou cestou, Baništie, Predná Pastierska, Breziny, Pod starou horou, Letnička, Brešov vrch, Bariny, Horná záhrada, Noviny, Za dielom, Rovné, Bukovinka, Suchá Voznica, Foxberg, Pod Bebravou, Údol

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 16 z 17

Rycharty, Balaška, Pod zeme, Nad Hájom, Háj, Čierna studňa, Doliny, Kolience, Jaseňová, Predná Dúbrava, Dubov dieľ, Kerštajn, Na Lucinovom vrchu, Črep les, Pod hajno, Dudkov, Pred háj, Starý háj, Repisko, Živice, Jaseňový vrch, Horné lúky, Chorvátova dolina, Duchoňová, Zadná Pastierska, Šafranice, Starý háj, Jabloňov, Klastavské lúky, Richnava, Kopaničky, Kerakťov, Pred Niklberg, Dolná záhrada, Biarc, Na polane, Tlstý Vrch, Na Mokré bukovinky, Vŕšky, Pod vŕškom, Urbárska hora, Tomperg, Malíčký Rakovček, Vyše Buvanca, Kerhanka, Niže strážneho domku, Kostelné prielohy, Vydričná dolina, Mlýnovo, Na Úvrati, Laz, Janíkove zeme, Malá bukovinka, Bukovina, Ložiny, Obecná hora, Dvor, Na krču, Veľká roveň, Malá bukovinka

Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:, 17 z 17

Opatovský holý vrch, Starý háj, Paseka, Balov grúň, Kňažná roveň, Plavcov vrch, Vysoká, Kalná, Bokhaus, Bebelčin, Pod Šafranicou, Pred Tyrolom, Štefanov vŕšok, Záhumnie, Šteflíkova dolina, Papajov vrch, Horné pijavice, Zákľuka, Horná lúčka a Šikovka, Chotáre pri Kráľovskom, Pod Peklo, Červená hora, Pod Záhumnie, Dúbrava, Novinky, Čierne blato, Kasanka, Kotliny, Učiteľská, Vajsov, Močiar, Kostolná cesta, Osek, Dolina, Chmeľovská, Uhrisko, Osičiny, Na lúkach, Roveň, Bukovky

miesto inde

CHKO Štiavnické vrchy (1195x), Sitno (5x), Szaboóva skala (2x), Kamenný jarok (2x), Putikov vršok (1x), Holy vrch (1x)
miesto v CHKO Štiavnické vrchy
miesto v Sitno
miesto v Szaboóva skala

Podobné, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy:

2264x turistika, 1339x miesto, 407x strom, 215x orientačný bod, 98x poľovnícky posed, 91x turistické informácie, 34x chranený strom, 21x prístrešok, altánok, 16x atrakcia, 12x studňa, 8x orientačná mapa, 7x miesto na piknik, 6x komín, 5x štôlňa, 3x ohnisko, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://chranena-krajinna-oblast-stiavnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.